மனிதன் முட்டையிடும் நேரடி காட்சி! Live Video

பொதுவாக பறவையினங்கள்தான் முட்டையிட்டு குஞ்சுபொரிப்ப‍து நாமனைவரும் பார்த்திருப்போம் ஆனால் இங்கு ஒரு ஆண் குறிப்பிட்ட‍ கால இடைவெளியில் இரண்டு இரண்டு முட்டைகளாக இட்டுவருவது அனைவரையும் ஆச்ச‍ரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ள‍து. அந்த மனிதன் முட்டையிடும் நேரடி காட்சி கீழுள்ள‍ வீடியோவில் காணுங்கள்